437,ccm必赢国际app

2016年滄州市生態文明建設年度評價結果公報
发布时间:2018-06-06 17:23:03
 

2016年滄州市生態文明建設

年度評價結果公報

  滄州市統計局       滄州市發展和改革委員會

      沧州市環境保護局   滄州市委組織部

根据中共滄州市委办公室、滄州市人民政府办公室印发的《滄州市生态文明建设目标评价考核办法》和市发展改革委、市統計局、市环境保护局、市委组织部印发的《滄州市綠色發展指標体系》、《滄州市生态文明建设考核目标体系》要求,现将2016年各縣(市、區)生態文明建設年度評價結果公布如下:

表1         2016年滄州市各

生態文明建設年度評價結果排序

縣(市、區)

綠色發

 

公衆滿

展指數

資源利

環境治

環境質

生態保

增長質

綠色生

意程度

 

用指數

理指數

量指數

護指數

量指數

活指數

(%)

青  縣

1

2

6

3

11

5

13

1

泊頭市

2

6

10

15

2

15

6

11

河間市

3

10

14

11

1

12

12

7

吴桥縣

4

7

15

4

6

10

10

10

南皮縣

5

5

8

17

4

14

14

9

东光縣

6

8

1

18

5

9

9

18

孟村縣

7

3

11

2

17

18

16

8

高新區

8

1

16

6

18

4

8

19

獻  

9

9

18

12

3

19

4

3

运河區

10

16

7

8

16

1

1

6

肃宁縣

11

4

13

19

8

13

17

4

滄  

12

12

4

13

7

11

7

16

黃骅市

13

13

5

5

14

7

5

15

新华區

14

17

3

7

15

2

2

14

盐山縣

15

11

9

9

10

16

18

5

任丘市

16

15

17

10

12

6

3

2

海兴縣

17

14

2

14

9

17

15

12

开发區

18

18

12

16

19

3

11

13

渤海新區

19

19

19

1

13

8

19

17 

表2            2016年滄州市各

生態文明建設年度評價結果

縣(市、區)

綠色發

 

公衆滿

展指數

資源利

環境治

環境質

生態保

增長質

綠色生

意程度

 

用指數

理指數

量指數

護指數

量指數

活指數

(%)

青  

80.91

84.75

82.55

87.09

70.31

78.16

74.70

80.95

泊頭市

80.36

81.79

81.65

83.75

77.87

72.84

78.03

73.00

河間市

80.23

80.68

79.82

84.21

81.08

74.78

75.06

75.25

吴桥縣

79.60

81.40

79.38

86.44

72.91

75.39

76.66

73.60

南皮縣

79.59

81.89

82.19

83.02

74.87

73.95

73.99

74.50

东光縣

79.56

80.74

83.37

81.56

74.38

75.80

77.14

62.70

孟村縣

79.39

84.21

81.00

89.20

65.47

71.77

73.62

75.15

高新區

79.19

85.06

79.12

85.07

63.37

79.49

77.39

60.15

獻  縣

79.18

80.72

78.40

84.18

76.31

71.65

78.17

76.20

运河區

78.97

75.68

82.47

84.74

65.67

85.40

89.19

75.65

肃宁縣

78.70

83.78

80.28

80.31

71.60

74.56

72.93

76.00

滄  

78.64

77.83

82.76

84.03

71.98

75.23

77.45

65.55

黃骅市

78.44

77.68

82.70

86.36

67.39

76.65

78.17

67.75

新华區

78.24

73.58

82.91

84.93

65.85

85.38

86.18

67.80

盐山縣

78.23

79.86

81.66

84.62

70.76

72.61

72.02

75.80

任丘市

77.82

76.67

78.67

84.37

70.25

77.47

80.82

78.40

海兴縣

77.70

76.82

83.08

84.01

71.06

72.58

73.80

70.20

开发區

75.67

73.50

80.97

83.60

61.39

81.24

76.59

68.70

渤海新區

75.27

68.97

77.83

89.95

68.72

76.40

71.16

65.44

 附注:

  一、滄州市生态文明建设年度评价按照《滄州市綠色發展指標体系》实施,綠色發展指數采用综合指数法进行测算。綠色發展指標体系包括資源利用、環境治理、環境質量、生態保护、增長質量、綠色生活、公衆滿意程度7個方面,共59項評價指標。其中,前6個方面的58项评价指標纳入綠色發展指數的计算;公衆滿意程度調查结果进行单独评价与分析。

 

    二、经相关部门认定,个别指標暂无2016年数据,为了体现公平性,其权数不变,指標的个体指数值赋为最低值60,参与指数计算,无排名。对有些地區没有的地域性指標,相关指標不参与綠色發展指數计算,其权数分摊至其他指標,体现差异化。此外,部分地區由于确实不涉及相关工作而导致数据缺失的指標,经相关负责部门认定后,参照地域性指標进行处理。 

  三、公衆滿意程度調查爲主觀調查指標,通過滄州市統計局組織的抽样調查来反映公衆對生態環境的滿意程度調查采用12340社情民意調查系統,隨機抽取居民进行电话访问,根据調查结果综合计算縣(市區)公衆滿意程度

  四、本公报由市統計局会同有关部门负责解释。